About    

VELKOMMEN TIL TRAFO KUNSTHALL

Vi er en kunsthall.
En kunsthall er et visningssted for kunst som ligger mellom muséer og kommersielle gallerier. Vi har ikke fast samling som muséer men er heller ikke primært innrettet på salg som et kommersielt galleri. Men vi selger gjerne både av hensyn til våre utstillere og som bidrag til vår egen utvikling. Et eventuelt overskudd tilføres virksomheten eller våre utstillere i form av utstillingsvederlag.


Visjon.
Trafo kunsthall skal være et ledende
regionalt og nasjonalt visningssted for samtidskunst
på internasjonalt nivå


Organisasjon.
Vi er en stiftelse ledet av et styre der flertallet i følge vedtektene skal være kunstnere.


Styre:
- Jostein Fjalestad, leder
- Halvard Haugerud (kunstner)
- Peter W. Dyve
- Tiril Schrøder (kunstner)
- Solveig Aalberg (kunstner)
- Mari Røysamb (kunstner), vara
Stian Finne Lange, vara

Daglig ledelse
- Knut Blomstrøm, daglig leder
- Anne Siv Falkenberg Pedersen, prosjektkoordinator

Gallerimedarbeidere
Line Jerner 
Cicilie Risaasen 
Maria Juchnowska

Åpningstider
Ons.- Søn. 12.00-16.00

Åpent etter avtale: 93 21 72 67

Tlf. 66 90 40 06

Lensmannslia 60, 1383 Asker
Epost: post@trafokunsthall.no

Styreleder: Jostein Fjalestad: 90 03 28 39, jostein@trafokunsthall.no

Kunstnerisk råd: Halvard Haugerud: 90 17 98 11, halvh2@frisurf.no

Daglig leder: Knut Blomstrøm: 93 21 72 67, knut@trafokunsthall.no

Prosjektkoordinator: Anne Siv Falkenberg Pedersen: 930 83 195, annesiv@trafokunsthall.no

Asker Sentrum AS
Besøksadresse: Smuget 1, 2. etg., 1383 Asker

Postadresse:
P.B 125, 1371 Asker  /  post@askersentrum.no  /  Telefon: 66 78 10 06

 

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2016 Asker Sentrum AS  -  Design: voice reklamebyrå