About    

VELKOMMEN TIL FRETEX FASHION

Velkommen til Fretex Fashion

Visjon: 
Vi gir folk grunn til å tro på framtiden.
Verdier:
Åpenhet, Kjærlighet, Lønnsomhet og Engasjement
Forretningsidé: Fretex skal bidra aktivt til at mennesker får arbeid gjennom ressurskartlegging, arbeidsrettet rehabilitering, kompetansebygging og arbeidsformidling. Fretex skal bidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning. Selskapets virksomhet skal drives i overenstemmelse med Frelsesarmeens verdigrunnlag.

Attføring: Fretex gir tilbud om avklaring og kvalifisering til personer som av ulike grunner har vanskeligheter med å skaffe seg, eller fungere i et ordinært arbeid. Fretex tilbyr jobbgaranti.

Fretex startet i 1905 med etableringen av industrihjemmet Elevator i Kristiania. Den første Fretexbutikken ble åpnet i Bergen i 1971.

Hva ønsker Fretex å få?
Klær, bøker, pynteting, sports- og fritidsartikler, møbler osv.
Fretex-butikkene finnes fra Kirkenes i nord til Mandal i sør. Butikkene selger det som kommer inn fra giverne. Fretex har også nettbutikk.

Hva skjer med tøyet som gis til Fretex?
90 % til ombruk i Norge og andre land. 10 % blir til nye produkter og går til energigjenvinning.
Frelsesarmeen mottar tøy til sin utdeling.
Hva går inntekten fra butikksalget til?
Fretex er en del av Frelsesarmeen. 10 prosent av omsetningen i butikkene går til Frelsesarmeens øvrige sosiale arbeid, resten blir igjen i bedriften. Et eventuelt overskudd holdes tilbake i bedriften for å bidra til å utvikle arbeidstreningsplassene videre.
Eksport: Fretex International AS er eid
av Fretex Norge AS og Frelsesarmeen i Sverige. Selskapet eksporterer brukt tøy til Europa,
Asia og Nord-Afrika

Redesign: Tekstiler som gis til Fretex blir av attføringsdeltakere 'forvandlet' til flotte produkter som puter, varmeflasker og skjørt.
Papir: Returpapiranlegg i Stavanger og Oslo. Makulering: Sikkerhetsmakulering i Oslo, Trondheim,
Stavanger og Bergen.
Galleri VOX er et kunstgalleri i Bergen. 

Fretex er organisert som konsern med morselskapet Fretex Norge AS.
Datterselskapene Fretex Nord-Norge AS, Fretex Midt-Norge AS, Fretex Vest-Norge AS og Fretex Øst-Norge AS.
Fretex er eid av Frelsesarmeen i Norge.
Fretex er medlem av Attføringsbedriftene i NHO. Avfall Norge. Fretex er sertifisert i eQuass

Tlf. 67 54 65 05

1383 Asker

Kristin Kleve Hoff
kristin.kleve.hoff@fretex.no

 

Asker Sentrum AS
Besøksadresse: Smuget 1, 2. etg., 1383 Asker

Postadresse:
P.B 125, 1371 Asker  /  post@askersentrum.no  /  Telefon: 66 78 10 06

 

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon

© 2016 Asker Sentrum AS  -  Design: voice reklamebyrå